Žūrijas ētikas kodekss

17/05/2016
Žūrijas ētikas kodekss

1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt konkursa „Latvijas Gada auto” (turpmāk tekstā Konkurss) žūrijas biedra profesionālos vērtēšanas un uzvedības pamatprincipus.

2. Konkursa žūrijas biedri ir auto profesionāļi un eksperti, kas darbojas ar auto industriju saistītajās nozarēs, sabiedrības pārstāvji ar pietiekamu autovadītāja stāžu un pieredzi auto lietošanā.

3. Uzvedības pamatprincipi:

3.1. Žūrijas biedram ir jābūt pēc iespējas objektīvam, vērtējot Konkursa pretendentu automobiļus;

3.2. Ievērot Konkursa nolikumu un ētikas kodeksu;

3.3. Nepieļaut interešu konfliktu;

3.4. Nepieņemt tiešas vai netiešas dāvanas un atlaides, kas varētu ietekmēt Konkursa balsojumu;

3.5. Neizmantot žūrijas biedra statusu personiskā materiālā labuma gūšanai.

4. Balsošana:

4.1. Žūrijas biedram ir pienākums izbraukt ar visiem Konkursam pieteiktajiem auto, pretējā gadījumā viņa balsojums netiek ņemts vērā pirms fināla un fināla vērtējumā;

4.2. Balsojot par Konkursa pretendentu auto, ir vēlams izmantot Konkursa vērtēšanas tehniskos un ekonomiskos kritērijus;

4.3. Finālā balsojot par Gada auto, katrs žūrijas biedrs sadala 25 punktus, dodot pretendentam ne vairāk kā 10 punktus (augstākais vērtējums). Veidlapas, kurās šis princips nav ievērots, tiek uzskatītas par nederīgām;

4.4. Ievēlēts tiek viens „Latvijas Gada auto” pēc iegūtās punktu summas, vienādas summas gadījumā – pēc lielākā augstāko vērtējumu skaita;

4.5. Par Konkursa papildus nominācijām un astoņiem finālistu automobiļiem tiek balsots pēc „Lielā testa brauciena” atzīmējot vienu vai astoņus auto attiecīgajā kategorijā. Vienādas summas gadījumā tiek veikts atkārtots balsojums;

4.6. Žūrijas biedru balsojums līdz oficiālo rezultātu paziņošanai ir konfidenciāls, bet pēc tam tiek publiskots.

5. Žūrijas biedriem ir vēlams publiski izteikt savus komentārus un vērtējumus par Konkursam pieteiktajiem automobiļiem.

6. Žūrijas biedriem ir jāievēro Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi un dīlera pārstāvja norādījumi testējot auto. Katrs žūrijas biedrs ir personiski atbildīgs par savas rīcības sekām Konkursa pasākumos.

7. Žūrijas biedram ir pienākums rakstiski informēt Konkursa „Latvijas Gada Auto” organizatoru EON SIA valdi, ja viņam ir zināmi Konkursa ētikas kodeksa pārkāpumi.

8. Ar savu parakstu apliecinu, ka vērtējot un balsojot par Konkursam „Latvijas Gada auto” pieteiktajiem automobiļiem, ievērošu šo ētikas kodeksu: