Konkursa "Latvijas Gada auto" nolikums

Foto:
2016.g. 17.May, 18:06

1. Mērķis Konkursa „Latvijas Gada auto” mērķis ir ar kompetentas žūrijas, masu mediju un autoražotāju atbalstu pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību jaunākajiem autoražotāju sasniegumiem jaunākajos automobiļos, kuri ir pieejami Latvijas tirgū.

2. Konkursa norise

Konkurss „Latvijas Gada auto 2018” ir viens obligātais pasākums (novembra sākumā) „Lielais Testa brauciens”, kurā pretendenta automobilim ir jāpiedalās, lai saņemtu žūrijas balsojumu.

2.1. „Lielās testa dienas”

2017. gada 2. līdz 5. novembris (ceturtdiena, piektdiena, sestdiena un svētdiena).

Ierašanās pasākuma vietā 2/11/2017 plkst. 11:00-13:00. Autoražotāju, dīleru pārstāvji neatrodas automobiļos.

Automobiļus var vest prom no pasākuma norises vietas sākot ar 5/11/2017 no plkst. 18:00

Automobiļos obligāti ir jābūt izdrukātai tehniskajai informācijai un cenu lapai (10-15gb) par konkrēto pretendentu.

2.2. “Finālistu foto sesija”

2017. gada 1. decembris (piektdiena) viesnīcā Avalon Hotel 13. janvāra iela 19, Rīgā no plkst. 11:00 līdz 16:00.

“Finālistu foto sesijā” drīkst piedalīties 7 finālistu automobiļi, kuri ieguvuši lielāko žūrijas balsu skaitu priekšbalsojumā par galveno nomināciju „Latvijas Gada auto 2018”.

2.3. „Latvijas Gada auto 2018 Svinīgā apbalvošanas ceremonija un TV tiešraide”

2017. gada 1. decembris (piektdiena) viesnīcā Avalon Hotel 13. janvāra iela 19, Rīgā no plkst. 19:15 līdz 2:00.

Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” apbalvošanas ceremonija un TV tiešraides sākums plkst. 20:00, ierašanās no plkst. 19:15.

Papildus tiek plānoti divi „Mediju testa braucieni”, kuros pretendentu auto dalība ir brīvprātīga un tā neietekmē žūrijas balsojumu.

„Mediju testa braucienu” mērķis ir plašam mediju pārstāvju lokam un konkursa žūrijai dot iespēju vienkopus salīdzināt Latvijā pieejamos jaunākos auto modeļus, lai informētu sabiedrību par konkursa pieteiktajiem automobiļiem un sniegtu savu vērtējumu. Pēc „Mediju testa braucieniem” tiek izsūtītas preses relīzes ar fotogrāfijām un video materiāliem.

2.4. “Pavasara mediju testa braucien”

2017. gada 10. jūnijs (sestdiena) Rīga – Sigulda - Rīga.

Ierašanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) no plkst. 9:00 līdz 9:30.

Izbraukšana plkst. 10:00

Atgriešanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) plkst. 18:00

2.5. “Rudens mediju testa braucien”

2017. gada 23. septembris (sestdiena), Brauciena gala mērķis tiks precizēts

Ierašanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) no plkst. 9:00 līdz 9:30.

Izbraukšana plkst. 10:00

Atgriešanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) plkst. 18:00

Konkursa organizators patur tiesības mainīt pasākumu norises kārtību, vietu un laiku par to informējot dalībniekus un žūriju konkursa mājas lapā gadaauto.lv vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

2.6. Dalība izstādē “Auto 2017” Ķīpsalā

2017. gadā no 7. līdz 9. aprīlim (piektdiena, sestdiena, svētdiena)

Konkurss „Latvijas Gada auto” piedalīsies izstādē „Auto 2017” ar savu stendu, kurā var tikt izvietoti tikai jaunākie automobiļi, kuru ir pieteikti konkursos „Latvijas Gada auto 2017” vai „Latvijas Gada auto 2018”.

Dalība izstādes stendā pretendentiem ir par papildus maksu.

3. Atbildība un pienākumi

Organizators.

3.1.            Konkursa „Latvijas Gada auto” organizators ir „EON” SIA.

3.2.            Nodrošina godīgu un caurskatāmu konkursa vērtēšanu un norises gaitu.

3.3.            Organizators vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš informē dalībniekus par testa braucienu norisi, starta vietu, laiku, programmu un maršrutu, informāciju publicējot mājas lapā www.gadaauto.lv.

3.4.            Katrs žūrijas biedrs tiek nodrošināts ar žūrijas identifikācijas karti, vērtēšanas kritērijiem un balsošanas veidlapu.

3.5.            Katrs pretendenta auto oficiālajos konkursa pasākumos tiek nodrošināts ar uzlīmēm „Latvijas Gada auto 2018 – Pretendents” bez papildus maksas (viena komplekta cena ar četrām uzlīmēm ir 10,00 EUR + PVN).

Dalībnieks.

3.6.            Dalībnieks ir juridiska persona, kas piesaka konkursam „Latvijas Gada auto” autoražotāja automobili. Pieteiktais automobilis konkursa kontekstā tiek saukts arī par pretendentu un finālistu.

3.7.            Pretendents ir atbildīgs un nodrošina, ka pieteiktais auto ir tehniskā kārtībā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, piepildītu degvielas tvertni pirms katras testa dienas sākumā. Ja testu laikā tiek izlietota degviela tvertnē, tad papildus degvielas iegādi konkursa vajadzībām sedz Dalībnieks.

3.8.            Dalībniekam ir jānodrošina tehniskās informācijas un cenas pieejamība automobilī drukātā veidā par pretendenta auto katrā konkursa pasākumā, kurā tas piedalās.

3.9.            Dalībniekam ir jānodrošina pretendenta auto aplīmēšana ar organizatora uzlīmēm pirms katra konkursa pasākuma, ja organizators ir izsniedzis uzlīmes vismaz 24 stundas pirms pasākuma.

3.10.        Pretendenta automobilis konkursa pasākumos netiks pielaists, ja uz tiem nav uzlīmētas „Latvijas Gada auto” un konkursa sponsoru uzlīmes, kā arī netiks pielaisti pretendentu auto uz kuriem būs ne-konkursa sponsoru uzlīmes, izņemot situāciju, ja ir rakstiska vienošanās ar organizatoru.

Žūrija.

3.11.        Žūrijas pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus un katrs žūrijas biedrs nes individuālu atbildību par savas rīcības sekām konkursa norises laikā.

3.12.        Katram žūrijas biedram ir pienākums parakstīt un ievērot konkursa „Latvijas Gada auto 2018” ētikas kodeksu.

3.13.        Žūrijas pirms fināla balsojums netiek publicēts, bet fināla balsojums un papildus nomināciju balsojums ir publisks, norādot konkrētā žūrijas locekļa vārdu, uzvārdu un balsojumu par pretendenta auto.

4. Žūrija

Žūriju veido autožurnālisti, Latvijas lielāko autoparku atbildīgās amatpersonas, autosportisti un auto nozares eksperti. Konkursa „Latvijas Gada auto” žūrijā var būt no 20 līdz 30 biedriem un tās sastāvu apstiprina konkursa padome par pamatu ņemot nozares profesionālos, zināšanu un pieredzes kritērijus. Katra gada žūrijas sastāvs un vizītkartes tiek publicētas www.gadaauto.lv.

5. Padome

Konkursa „Latvijas Gada auto” padome apstiprina katra konkursa žūrijas ētikas kodeksu, apstiprina žūrijas balsošanas rezultātus un izskata rakstiskus iesniegumus par konkrētā automobiļa modeļu dalību attiecīgā gada konkursā. Konkursa padome var sastāvēt līdz četriem locekļiem un to veido viens organizatora pārstāvis, žūrijas priekšsēdētājs un līdz diviem žūrijas biedriem pēc organizatora izvēles. Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” padomē ir Māris Ozoliņš, Atis Jansons, Raimonds Zandovskis un Normunds Avotiņš. Padome drīkst atteikt konkrēta pretendenta dalību konkursā, ja par to nobalso vairākums.

6. Balsošana

Balsojums konkursā notiek divās kārtās – „Lielā testa brauciena balsojums” un “Fināla balsojums” uz speciāli sagatavotām „Latvijas Gada auto” veidlapām. Vērtēšanas parametru vadlīnijas ir:

 • Virsbūve - vadītāja vieta, pasažieru vietas, pārskatāmība, bagāžnieks, funkcionalitāte, mikroklimats, apdares kvalitāte;
 • Braukšana - ergonomika, vadāmība, balstiekārtas komforts, bremžu efektivitāte, ātrumkārbas darbība, dinamikas parametri, trokšņu līmenis, drošības aprīkojums, (apvidus spējas – tikai apvidus automašīnām);
 • Izmaksas – cena, degvielas patēriņš, ražotāja garantija, apdrošināšana un nodokļi, servisa izmaksas, vērtības zudums;
 • Atbilstība Latvijas apstākļiem un pircējam - automašīnas iespējamie panākumi Latvijas auto tirgū, ietekme uz valsts autoparka atjaunošanu un modernizāciju.

Balsojums pēc „Lielā testa brauciena”

6.1.            „Lielā testa brauciena” balsošana notiek elektroniski vai iesniedzot veidlapu organizatoram.

6.2.            Galvenajā nominācijā „Latvijas Gada auto 2018” žūrija balso par 7 pretendentu automobiļiem, dodot 1 balsi attiecīgajam automobilim. Tie tiek paziņoti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms apbalvošanas ceremonijas.

6.3.            Žūrija balso par trim pretendentu automobiļiem katrā papildus nominācijā sadalot 10, 6 un 4 punktus. Uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu summas, vienādas summas gadījumā pēc lielākā maksimālā punktu skaita. Papildus nomināciju uzvarētāji tiek noskaidroti „Lielā testa brauciena” balsošanas rezultātā,  bet paziņoti tikai apbalvošanas ceremonijā.

Fināla balsojums

6.4.            Fināla balsojumā katrs žūrijas biedrs pilnībā sadala 25 punktus, dodot ne vairāk kā 10 punktus vienam pretendentam, bet obligāti dodot punktus vismaz 5 pretendentiem. Punktu sadale un attiecība starp pretendentu automobiļiem ir katra žūrijas biedra izvēle. Balsojums, kurās šis princips nav ievērots, tiek uzskatītas par nederīgām. Uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu summas, vienādas summas gadījumā pēc lielākā maksimālā punktu skaita. Ievēlēts tiek viens „Latvijas Gada auto 2018”.

Konkursā „Latvijas Gada auto” var būt sekojošas papildus nominācijas:

 • „Latvijas Apvidus Auto” – automobiļi no Auto asociācijas (turpmāk AA) J apvidus klases, balsojumā tiek iekļauti tikai jaunie modeļi (“facelift” nekvalificējas)
  • „Latvijas Mazais Apvidus Auto” - automobiļi no AA Jb un Jc klasēm
 • „Latvijas Mazais Auto” - AA Mini (A) un Mazā (B) klase.
 • „Latvijas Premium Auto” – konkursa padomes apstiprināts pretendentu loks
 • „Latvijas Eko Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Ģimenes Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Sportiskākais Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Skaistākais Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Veiksmīgākā Modernizācija” – pretendē “facelift” modeļi;
 •  „Latvijas Komercauto” - visas AA vieglā komerctransporta klases.
 •  „Latvijas Gada Auto Tautas Balsojuma Simpātija” – piedalās visi konkursa pretendentu auto. Interneta balsojums notiek novembrī portālā iAuto www.iAuto.lv sociālo tīklu aplikācijās un TC Mols lielformāta foto izstādes laikā. Titulu saņem balsojuma uzvarētājs ar lielāko balsu skaitu, rezultāts tiek paziņots apbalvošanas ceremonijā.
 • „Latvijas Gada Auto Inovācija” – par Latvijā izgudrotiem vai radītiem jaunumiem, inovācijām, kurus var izmantot auto nozarē;
 • Specbalvas no sponsoriem un atbalstītājiem.

Lai tiktu piešķirta jebkura no „Latvijas Gada auto” nominācijām, attiecīgajā nominācijā jābūt pieteiktiem vismaz 3 (trīs) pretendentu automobiļiem.

„Latvijas Gada auto” un papildu nomināciju uzvarētāji saņem attiecīgās nominācijas titulu un tiesības izmantot „Latvijas Gada auto” zīmolu, attiecībā uz pieteikto auto līdz nākošā gada konkursa sākumam, ja nav citas rakstiskas vienošanās ar konkursa organizatoru.

7. Dalība konkursā

7.1.                        Autoražotāja oficiālais pārstāvis sākot no 2017. gada 06. marta līdz 2017. gada 02. novembrim var pieteikt neierobežotu skaitu jaunu auto modeļu konkursam „Latvijas Gada auto 2018”.

7.2.                        Konkursā pieteikt drīkst tikai jaunākos automobiļu modeļus, kuru pirmreizējā reģistrācija Latvijas CSDD ir pēc 2016. gada 01. oktobra.

7.3.                        Pretendenta auto oficiāli skaitās pieteikts konkursam, ja ir aizpildījis un iesniedzis organizatoram oficiālu iesniegumu par dalību un pilnā apmērā veicis dalības maksas maksājumu.

7.4.                        Pretendenta automobilis tiek iekļauts konkursa balsojuma veidlapā tikai tad, ja tas ir piedalījies konkursa obligātajā pasākumā - „Lielais testa brauciens” (novembra sākumā).

7.5.                        Dalībnieks pēc vēlēšanās drīkst nodrošināt pretendenta auto individuālos žūrijas testa braucienus iepriekš saskaņojot laiku un kārtību ar konkursa organizatoru.

7.6.                        Konkursa mediju testa braucienos pretendenta auto var būt ar vai bez dalībnieka pārstāvja. Dalībniekam ir jānodrošina pretendenta auto atgādāšana un aizvešana uz un no konkursa testa braucienu tikšanās vietu. Pretendenta automobiliem testa brauciena dienā ir jābūt tikšanās vietā vienu stundu pirms sākuma.

7.7.                        Ja pretendenta auto ir bez pavadošā pārstāvja, tad tā dokumenti un atslēgas ir nododamas tikai žūrijas priekšsēdētājam vai pilnvarotam konkursa pārstāvim parakstot dalībnieka sagatavotu aktu.

7.8.                        Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par sava auto tehnisko kārtību un apdrošināšanu konkursa pasākuma laikā. Ja konkursa norises laikā pretendenta automobilim notiek ceļu satiksmes negadījums vai zādzība, tad Organizatora maksimālā finansiālā atbildība par negadījumu tiek noteikta līdz 100,00 EUR (Viens simts, 00 eiro) pašrisks.

8. Publicitāte

Konkursa „Latvijas Gada auto” nodrošina tā dalībniekiem sekojošu publicitāti:

 • Jaunākie notikumi, testu dienu informācija, preses relīzes, foto un video galerijas, balsošanas rezultāti un citi organizatoriskie jautājumi tiek publicēti www.gadaauto.lv .
 • Pēc katra no pasākumiem tiek izplatīta preses relīze ar FOTO un VIDEO materiāliem.
 • Konkursa norise un testu dienu atspoguļojums lielākajos Latvijas ziņu portālos delfi.lv, iAuto.lv, la.lv, tvnet.lv, jauniauto.lv, rus.delfi.lv, apollo.lv, garaza.lv ar rakstiem, foto materiāliem un video sižetiem.
 • Informācija par pretendentiem laikrakstā „Latvijas Avīze”.
 • Plānoti TV sižeti raidījumos TV6, TV3  „Auto Ziņas”. 
 • Jaunumi „Latvijas Gada auto”oficiālajos profilos sociālajos tīklos:
 • Informācija par konkursa fināla rezultātiem un uzvarētājiem tiks papildus izplatīta arī igauņu, lietuviešu, krievu un angļu valodā.
 • Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” apbalvošanas ceremonija:
  • TV tiešraide kanālā „Rīga24 TV” vai “Re:TV” (bezmaksas apraide visā Latvijā)
  • Interneta tiešraide delfi.lv, iAuto.lv, tvnet.lv

9. Dalības maksa

9.1.                        Par katru pieteikto pretendenta auto konkursā tiek noteikta dalības maksa 650,00 EUR (Seši simti piecdesmit, 00 eiro) + PVN. Ja autoražotāja zīmols ir bijis iepriekšējā konkursa „Latvijas Gada auto 2017” dalībnieks, tad tā pieteicējs saņem 15% (Piecpadsmit procentu) atlaidi un dalības maksa pēc atlaides piemērošanas ir 552,50 EUR (Pieci simti piecdesmit divi, 00 eiro) + PVN.

9.2.                        Ja dalībnieks piesaka otru virsbūves veidu jau pieteiktam pretendenta auto modelim, tad papildus tiek piemērota 25% (Divdesmit piecu procentu) atlaide katrai papildus modifikācijai.

9.3.                        Papildus maksa par dalību konkursa mediju testa braucienos, lielajā testa braucienā un finālā netiek piemērota.

9.4.                        Par pieteikuma saņemšanas laiku tiek uzskatīta diena un pulkstenis, kad uz e-pastu info@gadaauto.lv ir oficiāli saņemts dalībnieka pieteikums konkursam „Latvijas Gada auto 2018”. Pieteikums tiek apstiprināts, ja 14 (Četrpadsmit) kalendāro dienu laikā ir saņemta dalības maksa pilnā apmērā.

·       Ja vienu un to pašu autoražotāja zīmola jauno modeli piesaka vairāki dalībnieki, tad 10 (desmit) dienas priekšroka tiek dots iepriekšējā gada konkursa dalībniekam, kurš veica maksājumu par attiecīgā autoražotāja zīmola dalību „Latvijas Gada auto 2017” konkursā;

  • Parasti līdz konkursa finālam organizators uzskaita pretendentus apstiprināto pieteikumu secībā, bet pēc tam alfabēta secībā;

o Viena auto zīmola dažādos laikos pieteiktos modeļus uzskaita kopā aiz agrāk pieteiktā modeļa.

10. Koordinācija

Pasākuma organizators ir  EON SIA, kuru pārstāv tās valdes loceklis Māris Ozoliņš (66660022, e-pasts: info@gadaauto.lv), kura atbildībā ir konkursa „Latvijas Gada auto” noteikumi, pieteikumi, norēķini, tehnisko posmu un noslēguma pasākuma norise. Testu veikšanu un balsojuma virsvadību koordinē žūrijas priekšsēdētājs (e-pasts: info@gadaauto.lv).

Informatīvie atbalstītāji: Delfi, iAuto.lv, Latvijas Avīze, JauniAuto.lv, Tvnet, Dieviete.lv, Apollo.lv, TV raidījums Auto ziņas, garaza.lv, dzivoklis.lv.

„Latvijas Gada auto” ieguvēji:

1997 - Audi A6

1998 - Subaru Impreza

1999 - Ford Focus

2000/2001 - MB C-klase (divu gadu konkursi apvienoti)

2003 - Honda Accord

2004 - Peugeot 407

2005 - Volkswagen Passat

2006 - Ford S-Max

2007 - Nissan Qashqai

2008 - Škoda Superb

2009 - Volkswagen Golf 6

2010 - Opel Astra

2011 - Volkswagen Jetta

2013 - Volkswagen Golf 7

2014 - Škoda Octavia

2015 - Ford Mondeo

2016 - Hyundai i20

2017 - Škoda Kodiaq

VISI KOMENTĀRI

vfdgfdgfdg:
dan Finlandia pada umumnya. Dia bertanya apakah saya t agen astm a283 c agen pipa boiler agen plat abrex 400 agen plat asme516 grade70 agen plat astm a285 c agen plat astm516 70 agen plat boiler agen plat hardox agen plat hb 400 agen plat high strenght agen plat high tensile sm490 yb agen plat high tensile sm490ya agen plat kapal agen plat stainless ss304 agen plat stainless ss310 agen plat stainless ss316 agen plat sumihard agen round bar besi aisi 440s45c agen round bar scm440 agen steel rail agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb distributor plat high tensile sm490ya distributor plat kapal distributor plat stainless ss304 distributor plat stainless ss310 distributor plat stainless ss316 distributor plat sumihard distributor round bar besi aisi 440s45c distributor round bar scm440 distributor steel rail distributor steel sheet pile jual astm a283 c jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile pabrik astm a283 c pabrik pipa boiler pabrik plat abrex 400 pabrik plat asme516 grade70 pabrik plat astm516 70 pabrik plat boiler pabrik plat hb 400 pabrik plat high tensile sm490 yb pabrik plat high tensile sm490ya pabrik plat kapal pabrik plat stainless ss304 pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox
2018.g. 13.November, 05:54
0
Atbildēt
lee123:

Forewarn nike air max 90 some nike free run of the moncler outlet online shop most beats by dre sale important moncler outlet companies together with jordan 6 Italy's Unsolved moncler t shirt Mysteries. Sixteen Adidas Yeezy Boost characters produced by nike basketball shoes Ethiopia's nike factory store nation's adidas outlet team beats by dre sale reduced look air max on top Adidas Yeezy of air jordan a nike store paris stopover in nike free run enroute nike huarache while event cheap beats to baseball jerseys a air max the Michael Kors Sale other nike outlet agents in, moncler outlet online German beats headphones representatives retro jordans referred to. nike roshe Two ball gamblers, moncler jacket womens sale The train cheap beats plus nike shoes four nike free 5.0 personnel mont blanc pen price of the moncler clothing c's stayed at the in expensive jordan 13 hotels moncler men in nike outlet Ostia, In Michael Kors Diaper Bag Sale the nike clearance vicinity beats earphones Rome's Adidas Yeezy For Sale airport nike store terminal.

When Michael Kors Diaper Bag initially mont blanc sale when i first nike sneakers found Yeezy myself moncler women in accumulating tried adidas store old nike sneakers nozzles cheap jordans in nike shoes here in red moncler jacket the united mont blanc fountain pen price kingdom nike roshe run this overdue 90's air max 95 while nike air max 90 in nike air max advance 00's, nike roshe run New air max world, nike clearance Hard core combined nike free 5.0 with english nike air max 90 service moncler shorts area jordan 13 songs nba jerseys utilised louboutin shoes free free nike boots templates moncler sale uk generally Michael Kors On Sale starting received jordans for girls of baseball jerseys mature moncler womens sought after Groove songs. nike store I suppose beats by dr dre I nike free run still nike sneakers need many air max more moncler to moncler sale womens learn and i under armour shoes am Michael Kors Bags Sale now nike roshe enhance nike roshe run when nike shoes replacing any more breakthrough finds air max 1 in nike air max hand. jordan 12 Like beats solo the beats by dre on sale entire video(Specially cheap jordan shoes the beats headphones will nike air max 95 move). moncler bomber jacket

"Keep nike factory store rising beats headphones cheap that nike basketball shoes was beats earbuds distracted, We had to replace Michael Kors Purses On Sale with it. mont blanc pen cost I beats headphones figured under armour discount within a first nike basketball shoes four, buy mont blanc pen Five gaming jordan shoes titles, air max 95 I nike roshe actually bet beats by dre exceptionally, montblanc online Decent jordan shoes protection. mont blanc outlet Per change, nike air max 90 All cheap jordan shoes in moncler jacket women's one go air max 90 decrease nike clearance bodily nike factory store on as well as mont blanc rose gold pen contract nike roshe run your cheap beats leg nike free run holes jordan 6 right nike shoes up until air max eventually jordans for cheap your arm jordan 13 the nike air max majority beats by dre cheap of moncler uk speak louboutin outlet to moncler jacket mens the beats by dr dre knees. cheap jordan shoes (This returning might cheap beats by dr dre want nike sneakers to air max 90 stick Michael Kors Handbags Sale normally nike boots curved.) Turn back air max mechanism nike store to resume the air max 90 setting up Adidas Yeezy 350 Boost employment. christian louboutin outlet Lift moncler coat sale up moncler down jacket your second limbs cheap beats by dre powerfully Yeezy Boost 350 Price as you cheap under armour progress nike shoes to nike air max 90 a standing cheap jordans up discount jerseys for sale situation,

Sasquatch nike roshe run followers mont blanc shop tell him Michael Kors Handbags On Sale you will moncler vest womens discover cheap jordans truth beats by dre studio included in nike air max 95 a very foot that beats by dre wireless particular jordans for cheap point nike boots the beats solo monster adidas originals isn't black moncler coat a nike clearance good individual. The nike air max basis signals jordan shoes might beats by dre on sale be that cheap beats by dr dre the beats headphones cheap estimate can beats headphones on sale be nike boots continues moncler jackets to nike clearance keep nike roshe it really is legs cheap beats by dre curled though mont blanc pen refills it nike roshe may cheap basketball jerseys be nike store walking(Are mont blanc pencil aware beats by dr dre of nike shoes the nba jerseys Bigfoot group jordan shoes analysis nike boots service to moncler jackets obtain design the moncler jacket particular mont blanc online shop film). When you nike roshe are man nike air max walk around jordan 11 the moncler hoodie block, beats by dre They air max 95 start to nike store padattach nike free run any legs air max 1 by working that cheap mont blanc pens have either moncler padded jacket detail, Maintaining nike roshe run his moncler men or mont blanc rollerball pen her nike huarache own Yeezy Boost 350 hind air max 1 supports Michael Kors Purse Sale correct. adidas superstar

Might black moncler jacket know about came nike free run across actually moncler mens are beats earbuds undoubtedly nike free vigilant beats solo workouts that cheap moncler jackets experts claim beats by dre wireless focus cheap moncler coats on nike factory store training air max 90 and air max likewise nonpartisan beats by dre wireless or nike free perhaps nike air max 90 depoliticized nike air max tactics mont blanc so under armour sale that nike outlet it will moncler outlet uk sale take under armour shoes cause retro jordans in unfriendly earth. jordans for women Although nike air max 95 i was moncler sweatshirt on beats by dre cheap top nike roshe of that pleased jordan 11 in finding beats headphones cheap home made radicals. Jon cheap beats by dr dre Howard mont blanc fountain pen sale contacts their mont blanc rollerball self nike free 5.0 excellent nike outlet archist. mont blanc online store

19 jordans for sale all encompasing) beats earphones On the jordans for girls Portlto christian louboutin shoes trl nike huarache fun nike free run dresses throughout moncler women the 1977 might have moncler jacket been exchanged Yeezy Shoes that nike store will cheap beats headphones woodstock previous moncler vest to new jordans any novice beats by dre studio year. cheap jordans You jordans for women was beats by dre sale published eight nike sneakers weeks mont blanc pen set subsequent, cheap under armour At nike shoes that moncler jacket time closed jordans for sale for mont blanc discount the custom jerseys the beats by dre on sale usa new jordans capital but regarded montblanc online shop in beats earbuds 10 beats headphones cheap activity nike factory store on the cheap beats 1977 air max 78 nike huarache season. mont blanc ballpoint pen Laurel nike roshe run destroyed 24 tips, 10 jordans for girls gets back, moncler jacket sale Three mont blanc pens permits since christian louboutin sale three steals in beats by dr dre 57 job under armour outlet a moncler online few a nike air max 90 matter jordan 11 of moncler discount seconds.

Schwartz moncler store is not cheap beats headphones the actual beats by dre cheap first sufferer nike shoes to generally under armour sale be strongly nike air max mauled in beats headphones on sale order beats earphones to air max 95 prevent christian louboutin highway cheap beats headphones pestering, air max 95 Actually nike air max 90 alternatively this particular nike basketball shoes year. nike shoes While june, new jordans Of the moncler coats male beats headphones on sale gender had moncler coats to be bumped jordans for sale other womens moncler coat than moncler outlet conscious nike free 5.0 quickly nike cleats instantly moncler jacket womens that mont blanc gold pen she tried cheap beats by dre to cheap beats by dre stop nike shoes a small nike outlet grouping men Michael Kors Bags On Sale up Yeezy Boost 350 For Sale including catcallong a beats by dre on sale handful of a under armour outlet lot of nike roshe wives Philadelphia. nike air max 2017 Your nike roshe identical month, nike cleats A jordan 5 english beats by dre sweetheart nike air max appeared to air max be custom jerseys to nike roshe run hit hard to obtain hinting beats earbuds around nike cleats a person nike free your nike air max didn't cheap moncler know moncler jacket mens sale to obstruct groping jordans for sale your nike air max 90 sweetheart's jordans for cheap with jordans for women only cheap jerseys a moncler outlet uk circus. adidas stan smith

Relating to nike outlet sept Yeezy Boost 7, 1980 moncler sale outlet morning air max 1 hours, nike store Our nike store body nike huarache of beats by dre studio Charles where to buy mont blanc pens Dale nike free 5.0 williams beats by dre sale was nike store found beats by dre studio having nike outlet hwy air max 90 90 nike outlet immediately distance jordan 11 of jordan 13 this nike cleats town under armour discount of nike outlet artistic nike cleats form in nike outlet fitzgibbons adidas yeezy district, cheap beats headphones The nike air max 95 florida area. cheap beats by dr dre This mont blanc prices kind air max 1 of montblanc factory outlet scene mont blanc fountain pen am nike outlet worked nike shoes so mont blanc pens discount well around jordan 6 the mont blanc pens online the beats by dre florida beats earphones area beats by dre wireless roads nike roshe run Patrol within the Yeezy Adidas commuter Adidas Yeezy Boost 350 readers cheap basketball jerseys murder visit cheap jerseys as nike free well nike basketball shoes as, term. montblanc outlet store Around nike store 1982 beats headphones all Sheriff's moncler sale operate put mont blanc pens for sale into nike outlet practice all beats solo of nike store your moncler sale story currently beats by dre cheap being a retro jordans murder.

nike shoes
2018.g. 14.November, 07:52
0
Atbildēt
anila:
Hi,
I Like this post.
keep it up.
pls always share such type of information
I always waiting for this type of informative topic.
thanks once again for the above topic
Vashi Escorts
Escorts in Vashi
Vashi escorts Service
Independent Vashi Escorts
Female Escorts in Vashi
Mumbai Escorts
Escorts in Mumbai
Mumbai Escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Thanei escorts
escorts in Thane
Thane escorts Service
Juhu escorts
Juhu escorts service
Independent Juhu escorts
escorts in Juhu
Female Juhu escorts
Juhu escorts
escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Andheri escorts
Bandra escorts
Colaba escorts
Juhu escorts
Navi Mumbai escorts
powai escorts
Vashi escorts
Vile Parle escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Call girl in Mumbai
Mumbai escorts
Female Escorts
Escorts Service in Mumbai
Escorts in Mumbai
Super Mumbai Escorts
Hot Mumbai Escorts
Independent Female Escorts
Independent Mumbai Escorts
Female Escorts in Mumbai
Mumbai Escorts Service
Escorts in Mumbai
Ahmedabad Escorts
Airoli Escorts
Andheri Escorts
Anjuna Beach Escorts
Arpora Escorts
Baga Beach Escorts
Bandra Escorts
Baner Escorts
Belapur Escorts
Bicholim Escorts
Borivali Escorts
Bund Garden Escorts
Calangute Beach Escorts
Candolim Beach Escorts
Central Mumbai Escorts
Chembur Escorts
Chinchwad Escorts
Colaba Escorts
Cuffe Parade Escorts
Dadar Escorts
Ghansoli Escorts
Ghodbunder road Escorts
Goa Escorts
Goa Beach Escorts
Goregaon Escorts
Hinjewadi Escorts
Jadavapur Escorts
Juhu Escorts
Kalamboli Escorts
Kalyani Nagar Escorts
Kamothe Escorts
Kapurbadi Escorts
Khandala Escorts
Khar Escorts
Kharadi Escorts
Kharghar Escorts
Kolkata Escorts
Kopar Khairane Escorts
Koregaon Park Escorts
Korum Mall Escorts
Lokhandwala Escorts
Lonavala Escorts
Lower Parel Escorts
Mapusa Escorts
Margo Beach Escorts
MG Road Escorts
Mumbai Airport Escorts
Mumbai Escorts
Napean Sea Road Escorts
Navi Mumbai Escorts
Nerul Escorts
Nerul Beach Escorts
North GoaEscorts
Panji Escorts
Panvel Escorts
Park Circus Escorts
Park Street Escorts
Patuli Garia Escorts
Peddar Escorts
Pernem Escorts
Powai Escorts
Pune Escorts
Rajarhat Escorts
Saki Naka Escorts
Sanpada Escorts
SB Road Escorts
Shivaji Nagar Escorts
Anjuna Beach Escorts
Sonarpur Escorts
South Goa Escorts
South Mumbai Escorts
Taluja Escorts
Thane east Escorts
Thane Escorts
Thane west Escorts
Turbhe Escorts
Ulwe Escorts
Vagator Escorts
Varca Beach Escorts
Vashi Escorts
Vile Parle Escorts
Viman Nagar Escorts
Worli Escorts
2019.g. 09.March, 15:49
0
Atbildēt
jia:
Hi,
I Like this post.
keep it up.
pls always share such type of information
I always waiting for this type of informative topic.
thanks once again for the above topic
Vashi Escorts
Escorts in Vashi
Vashi escorts Service
Independent Vashi Escorts
Female Escorts in Vashi
Mumbai Escorts
Escorts in Mumbai
Mumbai Escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Thanei escorts
escorts in Thane
Thane escorts Service
Juhu escorts
Juhu escorts service
Independent Juhu escorts
escorts in Juhu
Female Juhu escorts
Juhu escorts
escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Andheri escorts
Bandra escorts
Colaba escorts
Juhu escorts
Navi Mumbai escorts
powai escorts
Vashi escorts
Vile Parle escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Mumbai escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Ahmedabad escorts
Call girl in Mumbai
Mumbai escorts
Female Escorts
Escorts Service in Mumbai
Escorts in Mumbai
Super Mumbai Escorts
Hot Mumbai Escorts
Independent Female Escorts
Independent Mumbai Escorts
Female Escorts in Mumbai
Mumbai Escorts Service
Escorts in Mumbai
Ahmedabad Escorts
Airoli Escorts
Andheri Escorts
Anjuna Beach Escorts
Arpora Escorts
Baga Beach Escorts
Bandra Escorts
Baner Escorts
Belapur Escorts
Bicholim Escorts
Borivali Escorts
Bund Garden Escorts
Calangute Beach Escorts
Candolim Beach Escorts
Central Mumbai Escorts
Chembur Escorts
Chinchwad Escorts
Colaba Escorts
Cuffe Parade Escorts
Dadar Escorts
Ghansoli Escorts
Ghodbunder road Escorts
Goa Escorts
Goa Beach Escorts
Goregaon Escorts
Hinjewadi Escorts
Jadavapur Escorts
Juhu Escorts
Kalamboli Escorts
Kalyani Nagar Escorts
Kamothe Escorts
Kapurbadi Escorts
Khandala Escorts
Khar Escorts
Kharadi Escorts
Kharghar Escorts
Kolkata Escorts
Kopar Khairane Escorts
Koregaon Park Escorts
Korum Mall Escorts
Lokhandwala Escorts
Lonavala Escorts
Lower Parel Escorts
Mapusa Escorts
Margo Beach Escorts
MG Road Escorts
Mumbai Airport Escorts
Mumbai Escorts
Napean Sea Road Escorts
Navi Mumbai Escorts
Nerul Escorts
Nerul Beach Escorts
North GoaEscorts
Panji Escorts
Panvel Escorts
Park Circus Escorts
Park Street Escorts
Patuli Garia Escorts
Peddar Escorts
Pernem Escorts
Powai Escorts
Pune Escorts
Rajarhat Escorts
Saki Naka Escorts
Sanpada Escorts
SB Road Escorts
Shivaji Nagar Escorts
Anjuna Beach Escorts
Sonarpur Escorts
South Goa Escorts
South Mumbai Escorts
Taluja Escorts
Thane east Escorts
Thane Escorts
Thane west Escorts
Turbhe Escorts
Ulwe Escorts
Vagator Escorts
Varca Beach Escorts
Vashi Escorts
Vile Parle Escorts
Viman Nagar Escorts
Worli Escorts
About mumbai Escorts
Mumbai Escorts
Female Escorts
Independent Escorts
Vashi Escorts
Andheri Escorts
Bandra Escorts
Borivali Escorts
Central Mumbai escorts
Chembur escorts
Colaba Escorts
Cuffe parade escorts
Dadar Escorts
Goregaon escorts
Juhu Escorts
Khar Escorts
Lokhandwala escorts
Lower parel escorts
Mumbai Airport Escorts
Napean sea road escorts
Peddar road escorts
Powai Escorts
Sakinaka Escorts
South Mumbai escorts
Vile Parle Escorts
Worli Escorts
Vashi Escorts
Navi Mumbai Escorts
2019.g. 18.March, 13:09
0
Atbildēt

TAVS KOMENTĀRS