Konkursa "Latvijas Gada auto" nolikums

Foto:
2016.g. 17.May, 18:06

1. Mērķis Konkursa „Latvijas Gada auto” mērķis ir ar kompetentas žūrijas, masu mediju un autoražotāju atbalstu pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību jaunākajiem autoražotāju sasniegumiem jaunākajos automobiļos, kuri ir pieejami Latvijas tirgū.

2. Konkursa norise

Konkurss „Latvijas Gada auto 2018” ir viens obligātais pasākums (novembra sākumā) „Lielais Testa brauciens”, kurā pretendenta automobilim ir jāpiedalās, lai saņemtu žūrijas balsojumu.

2.1. „Lielās testa dienas”

2017. gada 2. līdz 5. novembris (ceturtdiena, piektdiena, sestdiena un svētdiena).

Ierašanās pasākuma vietā 2/11/2017 plkst. 11:00-13:00. Autoražotāju, dīleru pārstāvji neatrodas automobiļos.

Automobiļus var vest prom no pasākuma norises vietas sākot ar 5/11/2017 no plkst. 18:00

Automobiļos obligāti ir jābūt izdrukātai tehniskajai informācijai un cenu lapai (10-15gb) par konkrēto pretendentu.

2.2. “Finālistu foto sesija”

2017. gada 1. decembris (piektdiena) viesnīcā Avalon Hotel 13. janvāra iela 19, Rīgā no plkst. 11:00 līdz 16:00.

“Finālistu foto sesijā” drīkst piedalīties 7 finālistu automobiļi, kuri ieguvuši lielāko žūrijas balsu skaitu priekšbalsojumā par galveno nomināciju „Latvijas Gada auto 2018”.

2.3. „Latvijas Gada auto 2018 Svinīgā apbalvošanas ceremonija un TV tiešraide”

2017. gada 1. decembris (piektdiena) viesnīcā Avalon Hotel 13. janvāra iela 19, Rīgā no plkst. 19:15 līdz 2:00.

Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” apbalvošanas ceremonija un TV tiešraides sākums plkst. 20:00, ierašanās no plkst. 19:15.

Papildus tiek plānoti divi „Mediju testa braucieni”, kuros pretendentu auto dalība ir brīvprātīga un tā neietekmē žūrijas balsojumu.

„Mediju testa braucienu” mērķis ir plašam mediju pārstāvju lokam un konkursa žūrijai dot iespēju vienkopus salīdzināt Latvijā pieejamos jaunākos auto modeļus, lai informētu sabiedrību par konkursa pieteiktajiem automobiļiem un sniegtu savu vērtējumu. Pēc „Mediju testa braucieniem” tiek izsūtītas preses relīzes ar fotogrāfijām un video materiāliem.

2.4. “Pavasara mediju testa braucien”

2017. gada 10. jūnijs (sestdiena) Rīga – Sigulda - Rīga.

Ierašanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) no plkst. 9:00 līdz 9:30.

Izbraukšana plkst. 10:00

Atgriešanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) plkst. 18:00

2.5. “Rudens mediju testa braucien”

2017. gada 23. septembris (sestdiena), Brauciena gala mērķis tiks precizēts

Ierašanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) no plkst. 9:00 līdz 9:30.

Izbraukšana plkst. 10:00

Atgriešanās pie TC Mols (Krasta iela 46, Rīga) plkst. 18:00

Konkursa organizators patur tiesības mainīt pasākumu norises kārtību, vietu un laiku par to informējot dalībniekus un žūriju konkursa mājas lapā gadaauto.lv vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

2.6. Dalība izstādē “Auto 2017” Ķīpsalā

2017. gadā no 7. līdz 9. aprīlim (piektdiena, sestdiena, svētdiena)

Konkurss „Latvijas Gada auto” piedalīsies izstādē „Auto 2017” ar savu stendu, kurā var tikt izvietoti tikai jaunākie automobiļi, kuru ir pieteikti konkursos „Latvijas Gada auto 2017” vai „Latvijas Gada auto 2018”.

Dalība izstādes stendā pretendentiem ir par papildus maksu.

3. Atbildība un pienākumi

Organizators.

3.1.            Konkursa „Latvijas Gada auto” organizators ir „EON” SIA.

3.2.            Nodrošina godīgu un caurskatāmu konkursa vērtēšanu un norises gaitu.

3.3.            Organizators vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš informē dalībniekus par testa braucienu norisi, starta vietu, laiku, programmu un maršrutu, informāciju publicējot mājas lapā www.gadaauto.lv.

3.4.            Katrs žūrijas biedrs tiek nodrošināts ar žūrijas identifikācijas karti, vērtēšanas kritērijiem un balsošanas veidlapu.

3.5.            Katrs pretendenta auto oficiālajos konkursa pasākumos tiek nodrošināts ar uzlīmēm „Latvijas Gada auto 2018 – Pretendents” bez papildus maksas (viena komplekta cena ar četrām uzlīmēm ir 10,00 EUR + PVN).

Dalībnieks.

3.6.            Dalībnieks ir juridiska persona, kas piesaka konkursam „Latvijas Gada auto” autoražotāja automobili. Pieteiktais automobilis konkursa kontekstā tiek saukts arī par pretendentu un finālistu.

3.7.            Pretendents ir atbildīgs un nodrošina, ka pieteiktais auto ir tehniskā kārtībā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, piepildītu degvielas tvertni pirms katras testa dienas sākumā. Ja testu laikā tiek izlietota degviela tvertnē, tad papildus degvielas iegādi konkursa vajadzībām sedz Dalībnieks.

3.8.            Dalībniekam ir jānodrošina tehniskās informācijas un cenas pieejamība automobilī drukātā veidā par pretendenta auto katrā konkursa pasākumā, kurā tas piedalās.

3.9.            Dalībniekam ir jānodrošina pretendenta auto aplīmēšana ar organizatora uzlīmēm pirms katra konkursa pasākuma, ja organizators ir izsniedzis uzlīmes vismaz 24 stundas pirms pasākuma.

3.10.        Pretendenta automobilis konkursa pasākumos netiks pielaists, ja uz tiem nav uzlīmētas „Latvijas Gada auto” un konkursa sponsoru uzlīmes, kā arī netiks pielaisti pretendentu auto uz kuriem būs ne-konkursa sponsoru uzlīmes, izņemot situāciju, ja ir rakstiska vienošanās ar organizatoru.

Žūrija.

3.11.        Žūrijas pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus un katrs žūrijas biedrs nes individuālu atbildību par savas rīcības sekām konkursa norises laikā.

3.12.        Katram žūrijas biedram ir pienākums parakstīt un ievērot konkursa „Latvijas Gada auto 2018” ētikas kodeksu.

3.13.        Žūrijas pirms fināla balsojums netiek publicēts, bet fināla balsojums un papildus nomināciju balsojums ir publisks, norādot konkrētā žūrijas locekļa vārdu, uzvārdu un balsojumu par pretendenta auto.

4. Žūrija

Žūriju veido autožurnālisti, Latvijas lielāko autoparku atbildīgās amatpersonas, autosportisti un auto nozares eksperti. Konkursa „Latvijas Gada auto” žūrijā var būt no 20 līdz 30 biedriem un tās sastāvu apstiprina konkursa padome par pamatu ņemot nozares profesionālos, zināšanu un pieredzes kritērijus. Katra gada žūrijas sastāvs un vizītkartes tiek publicētas www.gadaauto.lv.

5. Padome

Konkursa „Latvijas Gada auto” padome apstiprina katra konkursa žūrijas ētikas kodeksu, apstiprina žūrijas balsošanas rezultātus un izskata rakstiskus iesniegumus par konkrētā automobiļa modeļu dalību attiecīgā gada konkursā. Konkursa padome var sastāvēt līdz četriem locekļiem un to veido viens organizatora pārstāvis, žūrijas priekšsēdētājs un līdz diviem žūrijas biedriem pēc organizatora izvēles. Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” padomē ir Māris Ozoliņš, Atis Jansons, Raimonds Zandovskis un Normunds Avotiņš. Padome drīkst atteikt konkrēta pretendenta dalību konkursā, ja par to nobalso vairākums.

6. Balsošana

Balsojums konkursā notiek divās kārtās – „Lielā testa brauciena balsojums” un “Fināla balsojums” uz speciāli sagatavotām „Latvijas Gada auto” veidlapām. Vērtēšanas parametru vadlīnijas ir:

 • Virsbūve - vadītāja vieta, pasažieru vietas, pārskatāmība, bagāžnieks, funkcionalitāte, mikroklimats, apdares kvalitāte;
 • Braukšana - ergonomika, vadāmība, balstiekārtas komforts, bremžu efektivitāte, ātrumkārbas darbība, dinamikas parametri, trokšņu līmenis, drošības aprīkojums, (apvidus spējas – tikai apvidus automašīnām);
 • Izmaksas – cena, degvielas patēriņš, ražotāja garantija, apdrošināšana un nodokļi, servisa izmaksas, vērtības zudums;
 • Atbilstība Latvijas apstākļiem un pircējam - automašīnas iespējamie panākumi Latvijas auto tirgū, ietekme uz valsts autoparka atjaunošanu un modernizāciju.

Balsojums pēc „Lielā testa brauciena”

6.1.            „Lielā testa brauciena” balsošana notiek elektroniski vai iesniedzot veidlapu organizatoram.

6.2.            Galvenajā nominācijā „Latvijas Gada auto 2018” žūrija balso par 7 pretendentu automobiļiem, dodot 1 balsi attiecīgajam automobilim. Tie tiek paziņoti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms apbalvošanas ceremonijas.

6.3.            Žūrija balso par trim pretendentu automobiļiem katrā papildus nominācijā sadalot 10, 6 un 4 punktus. Uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu summas, vienādas summas gadījumā pēc lielākā maksimālā punktu skaita. Papildus nomināciju uzvarētāji tiek noskaidroti „Lielā testa brauciena” balsošanas rezultātā,  bet paziņoti tikai apbalvošanas ceremonijā.

Fināla balsojums

6.4.            Fināla balsojumā katrs žūrijas biedrs pilnībā sadala 25 punktus, dodot ne vairāk kā 10 punktus vienam pretendentam, bet obligāti dodot punktus vismaz 5 pretendentiem. Punktu sadale un attiecība starp pretendentu automobiļiem ir katra žūrijas biedra izvēle. Balsojums, kurās šis princips nav ievērots, tiek uzskatītas par nederīgām. Uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu summas, vienādas summas gadījumā pēc lielākā maksimālā punktu skaita. Ievēlēts tiek viens „Latvijas Gada auto 2018”.

Konkursā „Latvijas Gada auto” var būt sekojošas papildus nominācijas:

 • „Latvijas Apvidus Auto” – automobiļi no Auto asociācijas (turpmāk AA) J apvidus klases, balsojumā tiek iekļauti tikai jaunie modeļi (“facelift” nekvalificējas)
  • „Latvijas Mazais Apvidus Auto” - automobiļi no AA Jb un Jc klasēm
 • „Latvijas Mazais Auto” - AA Mini (A) un Mazā (B) klase.
 • „Latvijas Premium Auto” – konkursa padomes apstiprināts pretendentu loks
 • „Latvijas Eko Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Ģimenes Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Sportiskākais Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Latvijas Skaistākais Auto” – pretendē visi pietikti dalībnieki;
 • „Veiksmīgākā Modernizācija” – pretendē “facelift” modeļi;
 •  „Latvijas Komercauto” - visas AA vieglā komerctransporta klases.
 •  „Latvijas Gada Auto Tautas Balsojuma Simpātija” – piedalās visi konkursa pretendentu auto. Interneta balsojums notiek novembrī portālā iAuto www.iAuto.lv sociālo tīklu aplikācijās un TC Mols lielformāta foto izstādes laikā. Titulu saņem balsojuma uzvarētājs ar lielāko balsu skaitu, rezultāts tiek paziņots apbalvošanas ceremonijā.
 • „Latvijas Gada Auto Inovācija” – par Latvijā izgudrotiem vai radītiem jaunumiem, inovācijām, kurus var izmantot auto nozarē;
 • Specbalvas no sponsoriem un atbalstītājiem.

Lai tiktu piešķirta jebkura no „Latvijas Gada auto” nominācijām, attiecīgajā nominācijā jābūt pieteiktiem vismaz 3 (trīs) pretendentu automobiļiem.

„Latvijas Gada auto” un papildu nomināciju uzvarētāji saņem attiecīgās nominācijas titulu un tiesības izmantot „Latvijas Gada auto” zīmolu, attiecībā uz pieteikto auto līdz nākošā gada konkursa sākumam, ja nav citas rakstiskas vienošanās ar konkursa organizatoru.

7. Dalība konkursā

7.1.                        Autoražotāja oficiālais pārstāvis sākot no 2017. gada 06. marta līdz 2017. gada 02. novembrim var pieteikt neierobežotu skaitu jaunu auto modeļu konkursam „Latvijas Gada auto 2018”.

7.2.                        Konkursā pieteikt drīkst tikai jaunākos automobiļu modeļus, kuru pirmreizējā reģistrācija Latvijas CSDD ir pēc 2016. gada 01. oktobra.

7.3.                        Pretendenta auto oficiāli skaitās pieteikts konkursam, ja ir aizpildījis un iesniedzis organizatoram oficiālu iesniegumu par dalību un pilnā apmērā veicis dalības maksas maksājumu.

7.4.                        Pretendenta automobilis tiek iekļauts konkursa balsojuma veidlapā tikai tad, ja tas ir piedalījies konkursa obligātajā pasākumā - „Lielais testa brauciens” (novembra sākumā).

7.5.                        Dalībnieks pēc vēlēšanās drīkst nodrošināt pretendenta auto individuālos žūrijas testa braucienus iepriekš saskaņojot laiku un kārtību ar konkursa organizatoru.

7.6.                        Konkursa mediju testa braucienos pretendenta auto var būt ar vai bez dalībnieka pārstāvja. Dalībniekam ir jānodrošina pretendenta auto atgādāšana un aizvešana uz un no konkursa testa braucienu tikšanās vietu. Pretendenta automobiliem testa brauciena dienā ir jābūt tikšanās vietā vienu stundu pirms sākuma.

7.7.                        Ja pretendenta auto ir bez pavadošā pārstāvja, tad tā dokumenti un atslēgas ir nododamas tikai žūrijas priekšsēdētājam vai pilnvarotam konkursa pārstāvim parakstot dalībnieka sagatavotu aktu.

7.8.                        Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par sava auto tehnisko kārtību un apdrošināšanu konkursa pasākuma laikā. Ja konkursa norises laikā pretendenta automobilim notiek ceļu satiksmes negadījums vai zādzība, tad Organizatora maksimālā finansiālā atbildība par negadījumu tiek noteikta līdz 100,00 EUR (Viens simts, 00 eiro) pašrisks.

8. Publicitāte

Konkursa „Latvijas Gada auto” nodrošina tā dalībniekiem sekojošu publicitāti:

 • Jaunākie notikumi, testu dienu informācija, preses relīzes, foto un video galerijas, balsošanas rezultāti un citi organizatoriskie jautājumi tiek publicēti www.gadaauto.lv .
 • Pēc katra no pasākumiem tiek izplatīta preses relīze ar FOTO un VIDEO materiāliem.
 • Konkursa norise un testu dienu atspoguļojums lielākajos Latvijas ziņu portālos delfi.lv, iAuto.lv, la.lv, tvnet.lv, jauniauto.lv, rus.delfi.lv, apollo.lv, garaza.lv ar rakstiem, foto materiāliem un video sižetiem.
 • Informācija par pretendentiem laikrakstā „Latvijas Avīze”.
 • Plānoti TV sižeti raidījumos TV6, TV3  „Auto Ziņas”. 
 • Jaunumi „Latvijas Gada auto”oficiālajos profilos sociālajos tīklos:
 • Informācija par konkursa fināla rezultātiem un uzvarētājiem tiks papildus izplatīta arī igauņu, lietuviešu, krievu un angļu valodā.
 • Konkursa „Latvijas Gada auto 2018” apbalvošanas ceremonija:
  • TV tiešraide kanālā „Rīga24 TV” vai “Re:TV” (bezmaksas apraide visā Latvijā)
  • Interneta tiešraide delfi.lv, iAuto.lv, tvnet.lv

9. Dalības maksa

9.1.                        Par katru pieteikto pretendenta auto konkursā tiek noteikta dalības maksa 650,00 EUR (Seši simti piecdesmit, 00 eiro) + PVN. Ja autoražotāja zīmols ir bijis iepriekšējā konkursa „Latvijas Gada auto 2017” dalībnieks, tad tā pieteicējs saņem 15% (Piecpadsmit procentu) atlaidi un dalības maksa pēc atlaides piemērošanas ir 552,50 EUR (Pieci simti piecdesmit divi, 00 eiro) + PVN.

9.2.                        Ja dalībnieks piesaka otru virsbūves veidu jau pieteiktam pretendenta auto modelim, tad papildus tiek piemērota 25% (Divdesmit piecu procentu) atlaide katrai papildus modifikācijai.

9.3.                        Papildus maksa par dalību konkursa mediju testa braucienos, lielajā testa braucienā un finālā netiek piemērota.

9.4.                        Par pieteikuma saņemšanas laiku tiek uzskatīta diena un pulkstenis, kad uz e-pastu info@gadaauto.lv ir oficiāli saņemts dalībnieka pieteikums konkursam „Latvijas Gada auto 2018”. Pieteikums tiek apstiprināts, ja 14 (Četrpadsmit) kalendāro dienu laikā ir saņemta dalības maksa pilnā apmērā.

·       Ja vienu un to pašu autoražotāja zīmola jauno modeli piesaka vairāki dalībnieki, tad 10 (desmit) dienas priekšroka tiek dots iepriekšējā gada konkursa dalībniekam, kurš veica maksājumu par attiecīgā autoražotāja zīmola dalību „Latvijas Gada auto 2017” konkursā;

  • Parasti līdz konkursa finālam organizators uzskaita pretendentus apstiprināto pieteikumu secībā, bet pēc tam alfabēta secībā;

o Viena auto zīmola dažādos laikos pieteiktos modeļus uzskaita kopā aiz agrāk pieteiktā modeļa.

10. Koordinācija

Pasākuma organizators ir  EON SIA, kuru pārstāv tās valdes loceklis Māris Ozoliņš (66660022, e-pasts: info@gadaauto.lv), kura atbildībā ir konkursa „Latvijas Gada auto” noteikumi, pieteikumi, norēķini, tehnisko posmu un noslēguma pasākuma norise. Testu veikšanu un balsojuma virsvadību koordinē žūrijas priekšsēdētājs (e-pasts: info@gadaauto.lv).

Informatīvie atbalstītāji: Delfi, iAuto.lv, Latvijas Avīze, JauniAuto.lv, Tvnet, Dieviete.lv, Apollo.lv, TV raidījums Auto ziņas, garaza.lv, dzivoklis.lv.

„Latvijas Gada auto” ieguvēji:

1997 - Audi A6

1998 - Subaru Impreza

1999 - Ford Focus

2000/2001 - MB C-klase (divu gadu konkursi apvienoti)

2003 - Honda Accord

2004 - Peugeot 407

2005 - Volkswagen Passat

2006 - Ford S-Max

2007 - Nissan Qashqai

2008 - Škoda Superb

2009 - Volkswagen Golf 6

2010 - Opel Astra

2011 - Volkswagen Jetta

2013 - Volkswagen Golf 7

2014 - Škoda Octavia

2015 - Ford Mondeo

2016 - Hyundai i20

2017 - Škoda Kodiaq

TAVS KOMENTĀRS